3F Marumasu Bldg., No.18,
1-1-5 Kita Nanajo Nishi,
Kita-ku, Sapporo-shi,
Hokkaido 060-0807
TEL:011-709-5111
FAX:011-709-5523
http://www.crestec.co.jp/english/service_global.html